Vår historik

Jakten på pälsdjur och handeln med pälsverk har genom historien spelat en betydelsefull roll i de nordiska länderna. Kläder och fällar från djurens päls var många gånger en livsnödvändighet för att hålla värmen under långa kalla vintrar. Så länge överskottet från de vilda skogarna uppe i norr skördades av jägare med primitiva vapen hölls naturen i balans. Det senaste århundradets tekniska utveckling samtidigt med den stora ökningen som skett av folkmängden har lett till en förändrad situation. Uppfödningen av pälsdjur kom in som ett naturligt led i utvecklingen för att möta en stigande efterfrågan, samtidigt som många vildmarker kultiverades.

Det finns fortfarande inget plagg som kombinerar ett så fullgott skydd mot vinterkölden med en skönhet och elegans som ett pälsverk ifrån våra farmade pälsdjur. Tanken på att föda upp pälsdjur fanns i många länder, så också i norden. Det var i och med en begynnande produktion av farmad silverräv i Canada under slutet av 1800-talet som den moderna pälsdjursaveln grundlades. 1914 importerades de första amerikanska silverrävarna till Norge.

Även uppfödningen av mink började i slutet av 1800-talet. 1927 importerades den första nordamerikanska minken till Norge. Året därpå startades den första svenska farmen i Värmland och ytterligare fem år senare, 1933, kom de första minkarna till Listerlandet utanför Sölvesborg. Under senare delen av 1930-talet expanderade näringen men det var först under 1950- och 1960-talen som näringen tog riktig fart.

Pälsdjursuppfödarna kom tidigt till insikt om nödvändigheten av att gemensamt satsa på forskning och utveckling av produktionen, veterinärmedicinsk kontroll samt marknadsföring och försäljning av skinnen. Redan 1926 bildades Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund, SPR, en organisation som möjliggjorde nödvändiga gemensamma satsningar.

Nyheter från vår värld:

Video från Svenskmink.se

You must set a valid YouTube ID, please try again.
© 2012 BIASIT.net, Tobias Bäckström.