SPR och våra dotterbolag, så hänger vi ihop

SPR
Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund är en medlemsägd riksorganisation som tillvaratar intresset för dess medlemmar.

PDC
Pälsdjurscenter i Sölvesborg AB är ett helägt dotterbolag vars uppgift är att förmedla svenska farmares skinn till uppköpare.

ANSA
AB Nordiske Skinnauktioner är ett helägt dotterbolag som tidigare svarat för försäljning av skandinaviska skinn.

SSP
Stiftelsen Svensk Pälsdjursforskning är en fristående stiftelse vars avkastning skall avsättas till forskning kring pälsdjurens välfärd.

Nyheter från vår värld:

Video från Svenskmink.se

You must set a valid YouTube ID, please try again.
© 2012 BIASIT.net, Tobias Bäckström.