En levande landsbygd

Pälsdjursnäringen utgör ett värdefullt komplement för att bidra till sysselsättningen och försörjningen på landsbygden.

Den svenska minknäringen är främst koncentrerad till Listerlandet som ligger i Blekinge och Skaraborgsbygden i Västra Götaland. Det finns även ett antal lantbruk i bland annat Skåne, Småland, Halland och Norrland. I Sverige finns runt 80 minklantbrukare som står för 2 procent av den totala världsproduktionen. Sverige är med detta den femte största producenten i Europa. Samtliga gårdar ligger belägna i områden som sedan flera hundra år tillbaka präglats av jordbruk. Uppfödning av mink har varit en naturlig del av svensk djurhållning sedan slutet av 1920-talet.

Många minkgårdar har likt jordbruk ägts av samma familj i flera generationer och har skapat trygg sysselsättning i form av arbetstillfällen till bygden. Idag beräknas cirka 1000 personer vara sysselsatta inom branschen.

Nyheter från vår värld:

Video från Svenskmink.se

You must set a valid YouTube ID, please try again.
© 2012 BIASIT.net, Tobias Bäckström.