Året på gården

Mars

Minkhonan föder en kull valpar per år. Parningsperioden infaller under en arbetsintensiv period på cirka tre veckor i mars. Under denna period paras och omparas honorna efter vissa system. Djurskötaren släpper ihop de hannar och honor som ska paras och bär efter avslutad parning tillbaks honan till hennes bur. En djurskötare klarar av att hantera cirka 2 000 honor med hjälp av cirka 200 hannar under perioden.

April-Maj

I slutet av april och början av maj sker valpningen. Honan får extra fint strömaterial som hon kan bädda sitt bo med innan hon föder vanligen 6-8 valpar. Honan sköter sig själv vid valpningen, men djurskötaren kontrollerar varje dag att allting står rätt till.

Sommarmånaderna

I medeltal återstår fem valpar per parad hona sedan 10-15 procent ”tomma” honor eller honor som förlorat sin kull och en viss valpdödlighet räknats bort.

Från fyra veckors ålder sker en tillskottsutfodring av färskfoder till alla valpar, vid 6-8 veckors ålder vaccinering och därefter avvänjning och utplacering med 2-3 minkar per bur.

Fram till mitten av juli sker utfodring två gånger och därefter en gång om dagen. Så kommer en lugnare period under hösten då lantbrukaren får tid för underhållsarbete.

November

I november mognar minkens vinterpäls och de bästa minkarna sorteras fram som rekryteringsdjur för kommande år. Omkring en tredjedel av honorna och större delen av hannarna byts ut varje år. Under senare delen av november sker pälsningen och skinnen skrapas och torkas under en noggrann process i flera steg.

Torkade och ”råa” skinn skickas till försäljning i första hand till det ledande skinnauktionscentret i Köpenhamn dit köpare från hela världen anländer flera gånger om året. Men stora auktioner finns också i Helsingfors, Seattle och Toronto. Under februari och mars äger de största auktionerna rum och samtidigt har en ny säsong börjat på gårdarna.

[my_youtube_videos]

Nyheter från vår värld:

Video från Svenskmink.se

You must set a valid YouTube ID, please try again.
© 2012 BIASIT.net, Tobias Bäckström.