Minkens bostad

Minkhusen är cirka 5 meter breda och ofta 30-60 m långa och kallas för skugghus. Plåttaket skyddar mot yttre väderförhållanden, såväl regn och snö som mot solsken. På ömse sidor om mittgången sitter två rader med burar.

Mittgången är ungefär en meter bred, för att en fodertruck ska kunna ta sig fram. Längst in mot mittgången finns minkens bolya. Lyan är ca 30 cm bred och ca 20 cm djup. Botten är isolerad, oftast med träspån. Ut mot långsidorna hänger själva burarna. Varje bur är minst 30 cm bred och 80-90 cm lång. Det är också vanligt att burarna har en övervåning, en så kallad etagebur, för att minken ska kunna klättra ordentligt. Längst ut löper en vattenledning med nipplar där minken kan trycka för att få dricksvatten.

Minkarna bor två och två och boendemiljön är utformad så att minken kan motionera ordentligt och känna trivsel.

Nyheter från vår värld:

Video från Svenskmink.se

You must set a valid YouTube ID, please try again.
© 2012 BIASIT.net, Tobias Bäckström.