Intervju med en minkbonde

Djurvård som präglas av ansvar, kunskap och engagemang
Intervju med Niklas Olsson, ordförande SPR

Vid sidan av de bördiga fälten på Skaraslätten driver Niklas Olsson och hans fyra bröder sin fars livsverk vidare. Andra generation Olssons jordbruk består förutom minkfarmning även av spannmålsproduktion, kräftodling i dammar samt vindbruk. Det sistnämnda bidrar till att gården är självförsörjande på el. Mångsidigheten har tillkommit under årens lopp och uppfinningsrikedom och finurlighet har bidragit till att spannmålsproduktionen ger mat och strö till minkarna, som i gengäld ser till att åkermarken gödslas. Sedan slutet av 1940-talet har familjen arbetat med minkar och är även aktiva medlemmar i SPR, där Niklas för närvarande är ordförande.

Hur ser ni på etik?

Sedan min far började arbeta med minkar på 40-talet har det varit en självklarhet för oss att djuren ska må bra. Precis som allt jordbruk där djur är inblandade är det djuren som skapar värde. Desto bättre djuren har det, desto bättre blir det för djurägaren. När djuren mår bra blir också slutprodukten bra precis som för mjölk- och köttbönder. Personligen har jag valt att engagera mig i SPR, vår branschorganisation. Det är ett givet val för oss här på gården att med jämna mellanrum träffa andra inom näringen. Det berikar och där för vi ständigt diskussioner om etik och ansvar.

Vad tycker du om de krav som ställs på er inom näringen?

Det är bra att det ställs tuffa krav på oss som kräver kunskap och genuint engagemang. Sverige är ett föregångsland inom djurskydd. Den svenska djurskyddslagstiftningen är bland de strängaste i världen. Den fokuserar helt på djurens välbefinnande. Jag tror att det här är något som vi kan bli bättre på att tala om, särskilt internationellt. Omvärlden borde få reda på att det ställs högre krav i Sverige. Fast det här ser jag mer som en jordbruksövergripande fråga, den gäller all form av djurhållning.

Vilket ansvar tycker du att ni har som minkuppfödare?

Vi har stort ansvar, alla som arbetar på gården. Djurens välbefinnande är viktigt för oss och ställer krav på kunskap om minken. Rent konkret innebär det att vi flera gånger om dagen ser till att djuren mår bra. Detta för att till exempel redan i ett tidigt stadium uppmärksamma om det är något djur som är sjukt eller behöver särskild omvårdnad.

Djurrättsrörelsen förmedlar ofta en negativ bild av svensk djurhållning. Vad anser du om det?

Jag känner inte igen mig alls i den bilden som förmedlas. Det ser inte ut så här hemma på gården och inte heller på någon av de andra gårdarna jag besökt. Jag tycker att det är tråkigt att enstaka uppfödare som inte sköter sig får fungera som skyltfönster för hela näringen. Jag kan tänka mig att många grisbönder kände detsamma när deras näring var under attack. Man känner sig frustrerad att det visas upp en ensidig och felaktig bild. Fler och tätare kontroller tror jag kan vara ett bra sätt att öka öppenheten, det gynnar hela näringen.

Vad kan ni göra inom näringen? Vad kan ni bli bättre på?

Vi arbetar hela tiden med och utvecklar vårt djuromsorgsprogram Minkhälsan, som hela tiden ligger före och går längre än lagar och föreskrifter. Det går ut på att arbeta med miljöberikning, tydligare journalföring över skadade och döda djur samt tillståndskontroll. Jag tror även att vi kan bli bättre på att försöka få med de lantbrukare som har valt att stå utanför branschföreningen. Det är viktigt att få med alla, det kommer att berika våra diskussioner och ytterligare att öka professionaliseringen av branschen.

Hur ser du på inspektioner?

Jag vill se fler och tätare inspektioner. Vi, seriösa aktörer har ingenting att dölja, snarare tvärtom. Jag tycker det känns riktigt bra att få visa upp gården för djurskyddsinspektörerna och bidra till en mer nyanserad och rättvis bild av näringen.

Vad händer framöver?

Jag följer kontinuerligt all forskning inom området, givetvis den forskning som bedrivs i Sverige men framförallt den internationella forskningen. Allt som kan bidra till ännu bättre förutsättningar för minkarnas välbefinnande. Det är något som vi kommer att jobba aktivt med såväl inom Svensk MInk som hemma på gården.

Nyheter från vår värld:

Video från Svenskmink.se

You must set a valid YouTube ID, please try again.
© 2012 BIASIT.net, Tobias Bäckström.